สอบถามข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ยากไร้) เพือรับเงินสงเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคมฯ

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
 
ไม่มีรูป
นายมุ่ย ญาโน บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 5
ไม่มีรูป
นางเหรียญ วิงวอน บ้านเลขที่ 24 หมู่��
นางไล้ วิงวอน บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 6