การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2554

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2554