กลุ่มผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลยางฮอม

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ นำคณะผู้สูงอายุ ตำบลเวียงเหนือ

จำนวน 24 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ร่วมศึกษาดูงาน

ทางด้านนวัตกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม

และศูนย์สร้างสุขภาพผู้สูงอายุบ้านยางฮอม อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554