สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

โทรศัพท์

053-768119

โทรสาร

Fax :

อีเมล