งานวันพ่อแห่งชาติ

184
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ  ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

ประมวลภาพ