ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

213
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

ประมวลภาพ