ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

236
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2558  งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อหารือการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 

 

ประมวลภาพ