โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

293
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2558  ณ  พุทธสถานพระเจ้ากือนา

 

 

 

ประมวลภาพ